Om mig - samtalsterapeut 

Som diplomerad samtalsterapeut har jag gått den femåriga utbildningen till psykosyntesterapeut på Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Jag har tagit emot klienter i enskilda samtal sedan 2016.

Jag har ett holistiskt synsätt och tror på vår egen förmåga att läka. Genom att blicka inåt och lyssna mer på vår kropp och själ kan vi göra val i livet som är mer i linje med våra innersta behov och önskningar och därigenom öka vårt välmående.

Personlig utveckling och människans egen förmåga att självläka har länge varit ett stort intresse hos mig. Jag har genom åren gett näring åt det intresset genom att delta på olika utbildningar och kurser inom bland annat energimedicin, såsom kinesiologi och healing. 

Min personliga relation till psykosyntesen fördjupades när jag år 2013 började första året på den femåriga utbildningen till samtalsterapeut. Det blev början på en längre djupare inre resa för mig som också bidrog till större förändringar i mitt liv.  

Sedan tidigare har jag även en civilekonomexamen och har många år arbetat inom olika funktioner inom ekonomi, varav ett antal år inom ledande befattning.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, vilket innebär att jag förbinder mig till de rådande etiska reglerna, såsom sekretess och tystnadsplikt. Jag går också regelbundet i handledning hos erfarna terapeuter.

Varmt välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller boka tid online direkt!