Om psykosyntes

Psykosyntesen kallas även hoppets terapiform då den inte bara fokuserar på individens historia utan också på en meningsfull framtid. Psykosyntesen härstammar från 1911 och Roberto Assagiolis tidiga arbeten. Roberto Assagioli var italiensk psykolog och en av pionjärerna inom psykoanalysen. Han hävdade att Freud inte hade tagit tillräcklig hänsyn till de högre aspekterna av det mänskliga medvetandet och poängterade människans strävan efter helhet och längtan efter mer äkthet.

Inom psykosyntesen står viljan i centrum och ses som en viktig del i strävan efter mer helhet och i strävan efter att kunna dirigera våra liv mer i den riktning vi önskar. Det innebär att arbeta både med det som är utmanande såsom vår smärta och samtidigt med det som ger oss ljus och glädje.

Varje människa ses som unik med sin unika livsväg och de metoder som används i terapiarbetet är de som bäst stöder dig som enskild individ.

Vill du veta mer besök:

Psykosyntesföreningen.se